Çevre Politikası

Çevre Politikası

Würth Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi kuruluşundan beri sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olması için büyük bir özen göstermiş, bunu politika olarak benimsemiştir.

Yürürlükte bulunan tüm çevre mevzuat, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymak,

Atıklarımızın mümkün olduğu ölçüde geri kazanımını sağlamak, bu amaçla yöntemler araştırmak, geliştirmek ve uygulamak,

Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmak ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek,

Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmek,

Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizi ve çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre performansımızı geliştirmek,

Çevre kirliliğinin önlenmesini ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yapmak,

Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

Çevre politikamızın temel ilkeleridir.

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz

Atık Yönetim Planımız dahilinde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde, Kanunların ve Yönetmeliklerin öngördüğü yükümlülüklerimiz aşağıdaki vakıf ve derneklere devredilmiş bulunmaktadır.

ÇEVKO ? Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

ÇEVKO, 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği?nin 17. ve 19. maddeleri gereğince cam, metal, plastik, kağıt-karton ve kompozit ambalaj türlerinin geri kazanımı konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı?nın yetki verdiği, kar amacı gütmeyen bir ?Yetkilendirilmiş Kuruluş?tur.

Bir ürünün ambalajı üzerinde bulunan ?ÇEVKO Yeşil Nokta? amblemi, o ambalajı piyasaya süren marka sahibinin, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, geri kazanım sorumluluğunu, ÇEVKO işbirliğiyle yerine getirdiğini gösteren bir işarettir. ÇEVKO, sorumluluğunu üstlendiği ekonomik işletmelere, sisteme katılımlarının bir ifadesi olarak, ambalajların üzerinde ?Yeşil Nokta? işaretini kullanma hakkını tanımaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Yeşil Nokta, üzerinde bulunduğu ambalajlarda ?Bu ambalajın sorumluluğu bu ülkedeki Yeşil Nokta örgütüne, ÇEVKO?ya devredilmiş ve ÇEVKO tarafından yerine getirilmektedir? anlamını taşımaktadır.

Bu Yeşil Nokta?lı ürünlerin ambalaj atıklarını (satış ambalajı, dış ambalaj ve nakliye ambalajları) ÇEVKO, adımıza toplamakla ve geri dönüşümünü gerçekleştirmek ile yükümlüdür.

Daha detaylı bilgi için www.cevko.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

PETDER ? Petrol Sanayi Derneği

PETDER, 21 Ocak 2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği?nin 12. Maddesi ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile 30 Temmuz 2004 tarihinde imzalamış olduğu protokol çerçevesinde, toplama faaliyetine katılan motor yağı üreticisi kuruluşlar adına, Atık Motor Yağlarının Toplama Taşıma ve Yönetmelik hükümleri uyarınca bertaraf yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Atık Yağ Bildirimlerinin Yapılabileceği Telefon Numarası:

0212 220 39 99

Atık Yağ Bildirimlerinin Yapılabileceği E-Posta Adresi

E-posta bildirimi için ise : atikyag@petder.org.tr

(Planlama Türkiye geneli için tek bir noktadan yapılmaktadır.)

Daha detaylı bilgi için www.petder.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

TÜMAKÜDER - Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği

Akümülatör sektöründe İthalatçı ve Üretici olarak faaliyet gösteren firmalar tarafından oluşturulmuştur. Sektörle ilişkisi olan tüm kuruluş ve kişilerin bildiği gibi 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmış ve bu yönetmelik ile Atık Akümülatörlerkonusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre;

Atık (hurda) akümülatörler çöp değildir. Diğer atıklarla beraber atılamaz.

Atık (hurda) akümülatörler mutlaka, lisanslı ve yetkili toplayıcılara teslim edilmelidir.

Akümülatör İthalatçıları ve Üreticileri;

Piyasaya sürdükleri akümülatörler için T.C. Çevre ve Orman Bakanlığına beyanname vermek zorundadır.

İthal ettikleri & ürettikleri Akümülatörler için; Atık Akümülatör Yönetim Sistemi kurmalı ve bakanlığa beyan etmeli veya bir Atık Akümülatör Yönetim Sistemi' ne dahil olmalıdır.

Tüketici Kişi ve Kuruluşlar;

Atık (hurda) akümülatörleri, lisanslı ve yetkili toplayıcıya teslim etmelidir.

Yeni Akümülatör aldığında, akümülatör satıcısının; Atık Akümülatör Yönetim Sistemi'ne dahil olup olmadığını kontrol etmelidir.

Bu şartı sağlamayan kişi ve firmalardan akümülatör almamalıdır.

Eski akümülatörü teslim ettiği kişi veya kuruluşun Yetkili ve Lisanslı olup olmadığını kontrol etmelidir.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişi ve kuruluşlar hakkında cezalar öngörmektedir.

Daha detaylı bilgi için www.tumakuder.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

TAP ? Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

TAP, 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği? ne göre atık pil toplama ve bertaraf yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Anayasamızın öngördüğü ekonomi esaslarına uygun olarak ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye?de taşınabilir pil sektörünün gelişmesi, büyümesi ve atık pillerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için atık pillerin toplanmasına, geri kazanılmasına, bertarafına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

TAP ?a ait atık pil geri dönüşüm kutuları Würth Aktif Marketlerde ve şirket merkezimize yerleştirilmiş bulunmaktadır.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişi ve kuruluşlar hakkında cezalar öngörmektedir.

Daha detaylı bilgi için www.tap.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.