Çevre Politikası

Sıfır Atık

Würth Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi kuruluşundan beri sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olması için büyük bir özen göstermiş, bunu politika olarak benimsemiştir. Aşağıdaki maddeler çevre politikamızın temel ilkeleridir:

Yürürlükteki tüm çevre mevzuatlarına, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymak.

Atıklarımızın mümkün olduğu ölçüde geri kazanımını sağlamak, bu amaçla yöntemler araştırmak, geliştirmek ve uygulamak.

Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmak ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek.

Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmek.

Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri sürekli kontrol altında tutarak çevre performansımızı geliştirmek.

Çevre kirliliğini önlemek ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yapmak.

Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz

Atık Yönetim Planımız dahilinde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde, Kanunların ve Yönetmeliklerin öngördüğü yükümlülüklerimiz ilgili vakıf ve dernekler ile iş birliği içerisinde yürütülmektedir.