Sertifikalar ve Kalite Belgeleri

Ürünlerimiz ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite Belgeleri ile sertifikalandırılmıştır.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001, merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 1987 yılında hazırlanmış bir kalite yönetim standardıdır.

ISO 9001 Standardı, üretimden hizmete kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Amaç, yönetim şeklini ve üretim ya da hizmetin kalitesini standart hale getirmek ve firma genelinde uygulamaya sokarak kalitenin her bölümde ve sürekli gelişmesini sağlamaktır. Oluşturulan dokümantasyon sistemi ile de firmanın kurumsallaşması yolunda ilk adım atılmış olur.

ISO 9001'in Yararları:

Kaliteli ürünün maliyeti düşer, verimlilik artar, işletme kişiye bağlı olmaktan kurtulur, çalışanların motivasyonu artar, firma imajını geliştirir, yönetimin etkinliği artar, üretilen ürün ve hizmetlerin satışı kolaylaşır, sürekli gelişme sağlanır, müşteri memnuniyeti ve firmanın özgüveni artar.

______________________________________________________________________________________________

ISO 14001 Nedir?

Kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken çevreye olan etkileşimlerini kontrol altına almalarını sağlayan uluslararası bir standarttır. Her türlü faaliyet çevre sisteminin bir parçasıdır. Kaynakların sonsuz olmadığının farkına varılması, ürün ve faaliyetlerin çevre etkisinin yerel ve bölgesel olmayıp global olduğunun önemini ortaya koymuştur. Bir başka ifadeyle çevreye karşı duyarlılık iyi niyetten çok daha fazlasını gerektirmektedir. Maliyetin düşmesini sağlamanın yanı sıra, enerjinin daha verimli bir şekilde kullanımı, hammaddelerin ve yardımcı ürünlerin özenle seçilmesi ve atık ürünlerin kontrollü geri kazanımı bunlardan sadece birkaç tanesidir. Aslında bu gibi birçok faktör yaygınlaşarak rekabet avantajının elde edilmesine katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001'in yararları:

İşletmelerin çevreye olabilecek zararlarının veya risklerin sistematik ve rasyonel olarak azaltılması için bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturur.