Sertifikalar ve Kalite Belgeleri

Würth Türkiye’nin kalite yönetim sistemi, ISO 9001 ve ISO 27001 kalite belgeleri ile sertifikalandırılmıştır.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001, merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 1987 yılında hazırlanmış bir kalite yönetim standardıdır.

ISO 9001 Standardı, üretimden hizmete kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Amaç, yönetim şeklini ve üretim ya da hizmetin kalitesini standart hale getirmek ve firma genelinde uygulamaya sokarak kalitenin her bölümde ve sürekli gelişmesini sağlamaktır. Oluşturulan dokümantasyon sistemi ile de firmanın kurumsallaşması yolunda ilk adım atılmış olur.

ISO 9001'in Yararları:

Kaliteli ürünün maliyeti düşer, verimlilik artar, işletme kişiye bağlı olmaktan kurtulur, çalışanların motivasyonu artar, firma imajını geliştirir, yönetimin etkinliği artar, üretilen ürün ve hizmetlerin satışı kolaylaşır, sürekli gelişme sağlanır, müşteri memnuniyeti ve firmanın özgüveni artar.

ISO 9001

______________________________________________________________________________________________

ISO 27001 Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uluslararası geçerliliği olan bir güvenlik standardıdır.

Bilgi güvenliği, bilginin tehditlere karşı uygun şekilde korunması demektir. Kamu kurumları, ticari ve sivil toplum kuruluşları için bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) uygulama, kurulum, gözetim ve sistem iyileştirme aşamalarını kapsar. İşletmenin bilgi güvenliği açısından savunmasız ve saldırılara doğrudan hedef olarak görülmese de; sınırları olmayan internet dünyasında, bilişim süreçlerinde meydana gelebilecek bir hatanın işleri aksatmasının önüne geçmek için kurulmaktadır.

ISO 27001'in Yararları:

Bilginin gizliliğinin gözetilmesi, bütünlüğünün garanti altında tutulması ve erişilebilirliğinin sağlanması temel faydalardır. İlgili temel başlıklar altında sistematik bir yaklaşım sunar.

Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir durumda olmasını, yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesini sağlar.

Bütünlük: Bilgi içeriğinin doğru, güncel ve geçerli olmasını sağlar. Yetkisiz kişiler tarafından değişim yapılmasının önüne geçer.

Erişilebilirlik: Bilgi gerektiğinde ulaşılabilir olmalıdır. Bilginin olması gereken yerde ve gerektiğinde kullanıma hazır olduğunu güvence altında tutar.