Sertifikalar Kalite Belgeleri

Ürünlerimiz IS0 9001 ve ISO14001 Kalite Belgeleri ile sertifikalandırılmıştır.

ISO 9001:2000 Nedir?

ISO 9001:2000 merkezi Cenevre' de bulunan "Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO= International Standardization for Organization)" tarafından 1987 yılında hazırlanmış; 1994 ve 2000 yıllarında revize edilmiş bir "Kalite Yönetim Standardı" dır.

ISO 9001:2000 Standardı, üretimden hizmete kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Amaç; yönetim şeklini ve üretim ya da hizmetin kalitesini standart hale getirmek ve firma genelinde uygulamaya sokarak kalitenin her bölümde ve sürekli gelişmesini sağlamaktır. Oluşturulan dokümantasyon sistemi ile de firmanın kurumsallaşması yolunda ilk adım atılmış olur.

ISO 9001:2000 'in Yararları;

Kaliteli ürünün maliyeti düşer, verimlilik artar, işletme kişiye bağlı olmaktan kurtulur, çalışanların motivasyonu artar, firma imajını geliştirir, yönetimin etkinliği artar, üretilen ürün ve hizmetlerin satışı kolaylaşır, sürekli gelişme sağlanır, müşteri memnuniyeti ve firmanın özgüveni artar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi;

Kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken çevreye olan etkileşimlerini kontrol altına almalarını sağlayan uluslararası bir standarttır. Her türlü faaliyet çevre sisteminin bir parçasıdır. Kaynakların sonsuz olmadığının farkına varılması, ürün ve faaliyetlerin çevre etkisinin yerel ve bölgesel olmayıp global olduğunun önemini ortaya koymuştur. Bir başka ifadeyle çevreye karşı duyarlılık iyi niyetten çok daha fazlasını gerektirmektedir. Maliyetin düşmesini sağlamanın yanı sıra, enerjinin daha verimli bir şekilde kullanımı, hammaddelerin ve yardımcı ürünlerin özenle seçilmesi ve atık ürünlerin kontrollü geri kazanımı bunlardan sadece birkaç tanesidir. Aslında bu gibi birçok faktör yaygınlaşarak rekabet avantajının elde edilmesine katkıda bulunmaktadır.

Çevresel Yönetim Sistemi Nedir?

İşletmelerin çoğunun çevreye olan veya olabilecek zararları vardır. Bu zararların veya risklerin sistematik ve rasyonel olarak azaltılması için geliştirilen idare tarzına Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.